Výpočet prosluněnosti


Požadavky na oslunění jsou definovány v ČSN 73 4201 Obytné budovy. Aby mohl být objekt prosluněn dle požadaků normy, musí musí být splněny požadavky:

  • Byt: je prosluněn, je-li součet podahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností.
  • Samostatně stojící rodinné domy, dvojdomy a koncové řadové domy: součet podlahových ploch prosluněných obytných místností má být roven nejméně jedné polovině součtu podlahových ploch všech obytných místností bytu.

Potřebujete-li posoudit svoji nemovitost z hlediska prosluněnosti, napište.