Výpočet a návrh otopné soustavy


V případě vytápěných, nebo temperovaných objektů se žádná stavba, ať se již jedná o budovy občanské vybavenosti, rodinné či bytové domy, případně průmyslové objekty, neobejde bez návrhu otopné soustavy. Pro zjištění součinitelů prostupu tepla konstrukcí je v tomto případě užíván výpočetní program TEPLO, pro samotný výpočet tepelných ztrát objektu, který je podkladem pro návrh otopné soustavy je užíván výpočetní program ZTRÁTY.

Potřebujete-li projekt vytápení, pošlete svou poptávku.