Posuzování detailů 2D, 3D


Posouzení stavebních detailů ve dvourozměrném (2D), případně trojrozměrném teplotním poli (3D) je vyžadováno u staveb s velmi nízkou energetickou náročností a je nezbytnou součástí projektu sloužícího jako podklad pro žádost o předmětný dotační titul.

Další možností, kdy jsou tyto výpočty zapotřebí, je posouzení stávajících budov, u kterých se projevily destrukce či degradace staveb např. vlivem účinků kondenzace vodních par a je zapotřebí tyto stavby posoudit a navrhnout účinná řešení pro odstranění závad.

Potřebujete-li posoudit stavební detaily ve 2D nebo 3D, obraťte se na nás.