Energetický audit

Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií definuje podmínky pro vznik povinnosti vypracovat energetický audit (EA) v § 9.

1.     Stavebník, SVJ nebo vlastník budovy nebo enegetického hospodářství, na které se nevztahuje povinnost dle odst. 2, jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství EA v případě, kdy:

  • tato budova nebo toto energetické hospodářství má spotřebu energie vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem, a pokud všechny jeho budovy a energetická hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední 2 kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,
  • u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f).
2.       Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím

užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 nebo ČSN EN IO 14001.

Obsah EA je definován Vyhláškou 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.


Potřebujete-li zpracovat energetický audit, napište.