Aktuality

Otevřením internetových stránek příslušných ministerstev je možno získat informace týkající se aktuálních dotačních titulů, jejich metodické pokyny a limitní podmínky, které je nutno splnit, aby žadatel o dotaci byl úspěšný.

Otevřením www stránek "Zákony pro lidi" získá zájemce informace z platných znění zákonů ČR. Na stránkách "www.tzbinfo" je možno získat velké množství informací o stavbách, jejich technických zařízení a celou řadu pomocných výpočtů.

V případě zájmu neváhejte a obraťte se na nás se svým dotazem.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo životního prostředí

www.zakonyprolidi.cz

www.tzbinfo.cz