Průkaz energetické náročnosti budovy

Povinnost mít pro stavbu platný Průkaz energetické náročnosti budovy ( PENB ) je definována       v § 7a zákona 406/ 2000 Sb. o hospodaření energií a podrobnosti vypracování PENB jsou uvedeny ve Vyhlášce 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov:

Stavebník, vlastník budovy nebo SVJ je povinen opatřit si PENB:

 1.  při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov, 
 2. u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1.července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 [m2], od 1.července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 [m2].

Stavebník, vlastník budovy nebo SVJ jsou povinni:

Opatřit si PENB:

 • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
 • při pronájmu budovy,
 • od 1.1. 2016 při pronájmu ucelené části budovy.

Předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii:

 • při prodeji budovy nebo jeho ucelené části,
 • při pronájmu budovy,
 • od 1.1.2016 při pronájmu ucelené části budovy.

Předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii:

 • možnému kupujícímu budovy nebo jeho ucelené části před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
 • možnému nájemci budovy nebo jeho ucelené části před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy.

Předat PENB nebo jeho ověřenou kopii:

 • možnému kupujícímu budovy nebo jeho ucelené části nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
 • možnému nájemci budovy nebo jeho ucelené části nejpozději při podpisu kupní smlouvy.


Parametry, které musí být splněny pro nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie, větší změny dokončené budovy a jiné, než větší změny dokončené budovy stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni jsou definovány v § 6 Vyhlášky 78/2013 Sb.


Potřebujete zpracovat Průkaz energetické náročnosti budovy, napište.