Ing. Irena Svatošová, Ph.D.

Jarkovská 337

Ostrava - Proskovice

724 00

IČO: 12105851

+420 603 585 311

posudky@irenasvatosova.cz

Držitelka oprávnění pro provádění energetických auditů, energetických posudků a průkazů energetické náročnosti budov vedená v evidenci MPO.

Zavedení systému managementu dle ČSN EN ISO 50001.