Výpočet a návrh solárních 

a fotovoltaických systémů


Celá řada nových moderních budou je navrhována s ohledem na úsporu energie, přičemž investoři s úspěchem využívají i státem podporované dotační tituly zaměřené na tento typ energetických úspor. Jde především o úspěšný program Státního fondu pro životní prostředí (SFŽP) - Nová zelená úsporám, případně dotační programy pro podnikatele a firmy nebo bytové domy, jako např. Operační program Podnikání a inovace (OP PIK) nebo Inegrovaý regionální operační program (IROP), kde naši klienti s úspěchem získali dotaci na instalaci solárních panelů pro přípravu teplé vody, nebo instalovali fotovoltaické panely pro výrobu elektrické energie.

Rádi vám v tomto pomůžeme a vyhotovíme projekt i včetně podání žádosti o příslušný dotační titul.

Máte-li zájem, napište svůj požadavek.