Tepelně-technické výpočty


Tepelně-technické výpočty jsou podkladem pro celou řadu energetických hodnocení objektů. Nelze se bez nich obejít naříklad při výpočtu Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), nebo při návrhu vytápění objektu. Pomocí výpočetních programů můžeme hodnotit detaily konstrukcí ve dvoj- či trojrozměrném šíření tepla.

Všechny tyto speciální výpočetní programy slouží k návrhu, případně pososuzení konstrukcí. Jejich užití je zcela nezbytné při návrhu pasivních budov a jiných speciálních staveb.

Na trhu existuje celá řada softwarových produktů. V našem příadě je zakoupen a užíván soubor Stavební fyziky firmy K-CAD s.r.o. v aktuálních verzích. Jedná se o výpočetní programy TEPLO, ZTRÁTY, ENERGIE, AREA, CUBE, SIMULACE, MEZERA a FOTOVOLTAIKA.

Pokud potřebujete posoudit detaily stavebních konstrukcí naříklad vůči účinkům kondenzace vodních par v konstrukcích, nebo pro výpočet PENB, vyhotovení energetického posudku či energetického auditu, všude tam úspěšně tyto programy užíváme a můžeme vám pomoci při řešení vašeho problému. Stačí napsat dotaz a poslat jej.