Výpočet a návrh rozvodů studené

a teplé vody

Běžně užívané stavby se neobejdou bez rozvodů studené či teplé vody a pokud je naplněna podmínka pro instalaci cirkulačního potrubí, pak je nutný návrh a výpočet i pro cirkulaci. Projekt je proveden na vámi požadovaný materiál potrubí s návrhem zdroje pro teplou vodu a jeho zabezpečení. Stačí jen poslat poptávku.